S-TGR/TGF – Trang chủ

S-TGR/TGF

Công ty Đông Vinh là Đơn vị phân phối độc quyền các thiết bị của Công ty TNHH DCSENG (Hàn Quốc) từ năm 2017.
Mã sản phẩm: S-TGR/ TGF
Tên thương mại: Máy mài Tungsten
Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đông Vinh – C15, Hoàng Quốc Việt, P. Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam.