Giải pháp bảo trì hệ thống lò hơi

GIẢI PHÁP BẢO TRÌ LÒ HƠI

1. Kiểm soát chất lượng nước cấp vào hệ thống lò hơi

Xem thêm

2. Sử dụng hóa chất bảo trì (A100)

Xem thêm

3. Kiểm tra và kiểm soát chất lượng nước hệ thống lò hơi

Xem thêm

4. Đánh giá hiện trạng lò hơi

Xem thêm

5. Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

Xem thêm

Quy trình thực hiện gồm các bước sau:

 1. Kiểm soát chất lượng nước cấp vào hệ thống lò hơi
 • Kiểm tra chất lượng nước của hệ thống xử lý nước cấp.
 • Kiểm tra chất lượng nước hồi về bồn cấp hệ thống lò hơi.
 • Kiểm tra chất lượng nước bồn cấp của lò hơi.
 1. Sử dụng hóa chất bảo trì (A100)
 • Sử dụng hóa chất đúng liều lượng.
 • Duy trì Quy trình xả đáy hệ thống.
 • Kiểm tra chất lượng nước hệ thống lò hơi.
 • Hình ảnh hệ thống lò hơi khi sử dụng hóa chất A100

 1. Kiểm tra và kiểm soát chất lượng nước hệ thống lò hơi
 • Đo mẫu nước hệ thống lò hơi tại lò hơi gồm: pH, TDS và độ cứng.
 • Thời gian thực hiện: 1 lần/ tháng.
 • Thành lập các nhóm báo cáo kết quả phân tích định kỳ.
 • Công ty Đông Vinh sẽ thực hiện lấy mẫu nước hệ thống lò hơi và phân tích tại Phòng thí nghiệm . Dựa vào kết quả phân tích mẫu nước và thực tế kiểm tra hệ thống sẽ viết báo cáo gởi khách hàng về tình hình hệ thống lò hơi theo định kỳ cùng với giải pháp xử lý.

Phân tích mẫu nước tại Phòng thí nghiệm

 1. Đánh giá hiện trạng lò hơi
 • Duy trì kiểm tra hiện trạng lò hơi: Định kỳ 3 tháng/ lần (Theo yêu cầu và thời gian sắp xếp của khách hàng).
 • Tiến hành vệ sinh hệ thống lò hơi bằng máy xịt áp khi kiểm tra.
 • Đánh giá hiện trạng lò hơi sau khi kiểm tra và gửi báo cáo đến khách hàng. (Một số hình ảnh mở lò hơi)

Công ty Đông Vinh thực hiện Vệ sinh lò hơi định kỳ

5. Hỗ trợ kỹ thuật 24/24

 • Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật viên vận hành hệ thống làm mềm an toàn và hiệu quả theo các quy trình như sau:
  • Quy trình vận hành hệ thống làm mềm.
  • Quy trình hoàn nguyên cho hệ thống làm mềm.
  • Quy trình sử dụng hóa chất.
 • Bảo trì, sửa chữa miễn phí hệ thống làm mềm nước trong suốt thời gian sử dụng hóa chất.
 • Cung cấp bơm định lượng, thùng đựng hóa chất và bảo trì hệ thống bơm định lượng trong suốt quá trình sử dụng hóa chất.
 • Lấy mẫu nước phân tích hàng tháng: 1lần/ tháng.
 • Chăm sóc khách hàng: Định kỳ có Bộ phận chăm sóc khách đến tại hệ thống lò hơi để thực hiện các công việc như sau:
  • Thời gian thực hiện: 1 lần/ tháng.
  • Phân tích mẫu nước tại hệ thống lò hơi gồm các chỉ tiêu pH, TDS và độ cứng.
  • Hỗ trợ Quản lý vận hành lò hơi hiệu chuẩn các dụng cụ đo pH và TDS.
  • Kiểm tra hoạt động của hệ thống làm mềm và bơm định lượng hóa chất.
  • Lấy mẫu nước hệ thống lò hơi và phân tích tại Phòng thí nghiệm . Dựa vào kết quả phân tích mẫu nước và thực tế kiểm tra hệ thống sẽ viết báo cáo gởi khách hàng về tình hình hệ thống lò hơi theo định kỳ cùng với giải pháp xử lý.
  • Thực hiện theo ISO 9001:2015.

Hệ thống làm mềm – Công suất 15m3/h

Hệ thống làm mềm - Công suất 6,000m3/ ngày

Hệ thống làm mềm – Công suất 6,000m3/ ngày

Hệ thống RO
Hệ thống RO