DỰ ÁN

Hệ thống xử lý nước cấp

Hệ thống lọc nước UF

Công suất: 35m3/h – Hệ 1,2,3

Mục đích thiết kế: Xử lý nước nuôi tôm giống

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Thuận

Hệ thống lọc nước TD

Công suất: 30m3/h – Hệ 1,2

Mục đích thiết kế: Xử lý nước nuôi tôm giống

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Thuận

Hệ thống lọc nước TD

Công suất: 50m3/h

Mục đích thiết kế: Xử lý nước nuôi tôm giống

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Định

Hệ thống lọc nước UF

Công suất: 50m3/h

Mục đích thiết kế: Xử lý nước nuôi tôm giống

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bình Định

Hệ thống lọc nước RO

Công suất: 20m3/h

Mục đích thiết kế: Xử lý nước mặn

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bạc Liêu

Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mềm nước

Công suất: 6000m3 /ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp sản xuất Dệt nhuộm

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Tây Ninh

Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mềm

Công suất: 720m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp sinh hoạt cho Khách sạn

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bến Tre

Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mềm nước

Công suất: 1,440m3/ ngày – Năm 2015

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp cho hệ thống lò hơi

Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống làm mềm nước

Công suất: 5,760m3/ ngày – Năm 2016

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp cho hệ thống lò hơi

Địa điểm thực hiện: KCN Mỹ Xuân A1, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống RO

Công suất: 600m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp cho hệ thống lò hơi

Địa điểm thực hiện: Philippines

Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp sản xuất

Công suất: 250m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp sản xuất thiết bị điện tử – Năm 2020

Địa điểm thực hiện: KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước sông nhiễm mặn.

Công suất: 4,500m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước cấp sản xuất

Địa điểm thực hiện: Tại Long An.

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Tư vấn, thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Công suất: 580m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước thải sinh hoạt

Địa điểm thực hiện: Tại Dự án Thạch Bàn, Hà Nội

Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sản xuất Dược phẩm

Công suất: 400m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước thải sản xuất Dược phẩm

Địa điểm thực hiện: Tại Tp.HCM và Tỉnh Lâm Đồng.

Tư vấn, thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

Công suất: 250m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

Địa điểm thực hiện: Tại Abipha, Hà Nội

Tư vấn, thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Công suất: 560m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước thải sinh hoạt

Địa điểm thực hiện: Tại Dự án Minh Khai, Hà Nội

Tư vấn, thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải

Công suất: 635m3/ ngày

Mục đích thiết kế: Xử lý nước thải sinh hoạt

Địa điểm thực hiện: Tại Empire City, Tp.HCM