Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

CHẤT LƯỢNG CAO HƠN SỰ CAM KẾT

Tuyển dụng


Để phục vụ tốt hơn thị trường, ĐÔNG VINH tuyển dụng những tài năng sau, nếu bạn muốn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt qua hồ sơ của bạn tới: sales@dongvinhgroup.com. Chúng tôi sẽ trả lời sớm.

Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Hạn chót Hoạt động
Nhân viên kế toán quận 7 Quận 7, TPHCM Xem chi tiết
Nhân viên mua hàng Quận 7, TPHCM Xem chi tiết
Nhân viên kinh doanh môi trường Quận 7, TPHCM Xem chi tiết
Nhân viên dự án Quận 7, TPHCM Xem chi tiết
Nhân viên kế toán kho Quận 7, TPHCM Xem chi tiết