S-300HV/600HV – Trang chủ

S-300HV/600HV

Sản phẩm đầu tiên trên thế giới!
Máy cắt và kết hợp vạt mép tự động
· Có thể thao tác đồng thời cắt và vạt mép mà không cần dùng máy cắt, máy vạt mép riêng biệt
· Phương pháp thông qua ống, là phương pháp dây chuyền sản xuất thẳng giúp tiết kiệm không gian.
· Tối ưu hoá tính tiện lợi bằng tính năng tự động thay công cụ với 6 giá đỡ dụng cụ