S-150 – Trang chủ

S-150

Dù dày hay mỏng, chỉ cần một nhát cắt! – 6 inch nhỏ nhất 1.2t, lớn nhất 12t
Bước phát triển mới của phương thức quỹ đạo! – Thiết kế tạm thời cho khe hở vít me bằng Kẹp một lần, không cần kẹp phụ trợ! – 3/8 inch ~ 6 inch