Xử lý cáu cặn và bảo trì cho hệ thống lạnh

A. Xử lý cáu cặn và bảo trì cho hệ thống tháp giải nhiệt

Để đảm bảo hệ thống giải nhiệt được hoạt động an toàn và liên tục, thiết bị được hoạt động với hiệu quả cao nhất, có tuổi thọ cao nhất thì Công ty Đông Vinh mong muốn tư vấn cho Quý khách hàng Giải pháp bảo trì toàn diện cho hệ thống  theo các bước như sau:

  1. Khảo sát các thông số hoạt động & phân tích chất lượng nước trong hệ thống giải nhiệt.
  2. Đề xuất Giải pháp bảo trì cho Quý khách hàng: Tổng hợp các thông tin sau quá trình khảo sát và phân tích mẫu nước hệ thống. Sau đó, Công ty Đông Vinh sẽ đề xuất Giải pháp bảo trì hệ thống giải nhiệt với các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng cáu cặn & rong rêu cho hệ thống:

– Mở lò kiểm tra hiện trạng cáu cặn hệ thống bằng trực quan.

– Thực hiện nội soi đường ống bằng thiết bị chuyên dụng.

Nếu có cáu cặn và ăn mòn nhiều nên tiến hành: Tẩy nhanh cáu cặn cho hệ thống  bằng hóa chất với hiệu quả làm sạch đạt trên 85%.

Bước 2: Tư vấn xử lý nước cấp cho hệ thống.

Bước 3: Tư vấn Sử dụng hóa chất bảo trì hệ thống như sau

– C1100: Hóa chất chống ăn mòn và đóng cáu cặn cho hệ thống tháp giải nhiệt

– C2000: Hóa chất chống vi sinh và rêu tảo cho hệ thống tháp giải nhiệt

– Dovitreat 3000: Hóa chất chống vi khuẩn tạo màng nhày cho hệ thống giải nhiệt.

  1. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Hệ thống làm mềm:

  • Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật viên vận hành hệ thống làm mềm an toàn và hiệu quả theo các quy trình như sau:
  • Quy trình vận hành hệ thống làm mềm.
  • Quy trình hoàn nguyên cho hệ thống làm mềm.
  • Bảo trì, sửa chữa miễn phí hệ thống làm mềm nước trong suốt thời gian sử dụng hóa chất.

Hóa chất bảo trì cho hệ thống:

  • Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật viên vận hành sử dụng hóa chất an toàn và hiệu quả với nội dung như sau:
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất.
  • Hướng dẫn các biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất bảo trì.
  • Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng nước hệ thống khi sử dụng hóa chất bảo trì.
  • Cung cấp hệ thống bơm định lượng và bảo trì hệ thống trong suốt quá trình sử dụng hóa chất.
  • Lấy mẫu nước phân tích hàng tháng: 1lần/ tháng. Dựa vào kết quả phân tích mẫu nước sẽ viết báo cáo gởi khách hàng về tình hình hệ thống theo định kỳ cùng với giải pháp xử lý.
  • Định kỳ cứ 03 tháng/01 lần sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Công ty Đông Vinh tới kiểm tra tình trạng và vệ sinh sơ bộ hệ thống nhằm loại bỏ những rêu tảo đã chết còn bám vào hệ thống (nếu có).
  • Bước 1: Tiến hành kiểm tra hiện trạng và vệ sinh sơ bộ hệ thống nhằm loại bỏ những rêu tảo đã chết còn bám vào hệ thống (nếu có).
  • Bước 2: Đánh giá hiện trạng hệ thống sau khi kiểm tra.
  • Tư vấn khách hàng sử dụng hóa chất tiết kiệm và hiệu quả.

B. Xử lý cáu cặn và bảo trì cho hệ thống lạnh tuần hoàn kính (Chiller)

Để đảm bảo hệ thống giải nhiệt được hoạt động an toàn và liên tục, thiết bị được hoạt động với hiệu quả cao nhất, có tuổi thọ cao nhất thì Công ty Đông Vinh mong muốn tư vấn cho Quý khách hàng Giải pháp bảo trì toàn diện cho hệ thống  theo các bước như sau:

  1. Khảo sát các thông số hoạt động & phân tích chất lượng nước trong hệ thống giải nhiệt.
  2. Đề xuất Giải pháp bảo trì cho Quý khách hàng: Tổng hợp các thông tin sau quá trình khảo sát và phân tích mẫu nước hệ thống. Sau đó, Công ty Đông Vinh sẽ đề xuất Giải pháp bảo trì hệ thống giải nhiệt với các bước như sau:

Bước 1: Kiểm tra hiện trạng cáu cặn & rong rêu cho hệ thống:

– Mở lò kiểm tra hiện trạng cáu cặn hệ thống bằng trực quan.

– Thực hiện nội soi đường ống bằng thiết bị chuyên dụng.

Nếu có cáu cặn và ăn mòn nhiều nên tiến hành: Tẩy nhanh cáu cặn cho hệ thống  bằng hóa chất với hiệu quả làm sạch đạt trên 85%.

Bước 2: Tư vấn xử lý nước cấp cho hệ thống.

Bước 3: Tư vấn Sử dụng hóa chất bảo trì hệ thống như sau

  • C1600: Hóa chất chống ăn mòn và đóng cáu cho hệ thống lạnh tuần hoàn kín.
  • C2200: Hóa chất diệt vi sinh không oxi hóa.
  • Dovitreat 4000: Hóa chất chống vi sinh và vi khuẩn khử Sunphat cho hệ thống lạnh tuần hoàn kín.
  1. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng 

Hệ thống làm mềm:

  • Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật viên vận hành hệ thống làm mềm an toàn và hiệu quả theo các quy trình như sau:
  • Quy trình vận hành hệ thống làm mềm.
  • Quy trình hoàn nguyên cho hệ thống làm mềm.
  • Bảo trì, sửa chữa miễn phí hệ thống làm mềm nước trong suốt thời gian sử dụng hóa chất.

Hóa chất bảo trì cho hệ thống:

  • Hướng dẫn, đào tạo kỹ thuật viên vận hành sử dụng hóa chất an toàn và hiệu quả với nội dung như sau:
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất.
  • Hướng dẫn các biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất bảo trì.
  • Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra và kiểm soát chất lượng nước hệ thống khi sử dụng hóa chất bảo trì.
  • Cung cấp hệ thống bơm định lượng và bảo trì hệ thống trong suốt quá trình sử dụng hóa chất.
  • Lấy mẫu nước phân tích hàng tháng: 1lần/ tháng. Dựa vào kết quả phân tích mẫu nước sẽ viết báo cáo gởi khách hàng về tình hình hệ thống theo định kỳ cùng với giải pháp xử lý.
  • Định kỳ cứ 03 tháng/01 lần sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Công ty Đông Vinh phối hợp cùng với Quý khách hàng:
  • Bước 1: Tiến hành kiểm tra hiện trạng và vệ sinh sơ bộ hệ thống bằng máy xịt áp khi kiểm tra.
  • Bước 2: Đánh giá hiện trạng hệ thống sau khi kiểm tra.
  • Tư vấn khách hàng sử dụng hóa chất tiết kiệm và hiệu quả.